Zaproszenie do złożenia oferty - wybór Agenta Emisji obligacji emitowanych przez Miasto Zgierz.

Prezydent Miasta Zgierza działając na podstawie § 1 uchwały Nr XXXVIII/490/2021 Rady Miasta Zgierza z dnia 23 września 2021 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, w związku z art. 11 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z 2020 r. poz. 288, z 2021 r. poz. 1598, z 2020 r. poz. 2320), zaprasza do składania ofert w pisemnym konkursie ofert na wybór Agenta Emisji obligacji emitowanych przez Gminę Miasto Zgierz.

Szczegóły konkursu w załączniku.