Data złożenia petycji: 22.09.2021 r.
 
Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiot, w interesie którego petycja jest składana: Elżbieta Gaca - Radna Rady Miasta Zgierza

Odpowiedź na petycję: 07.10.2021 r.