Prezydent Miasta Zgierza zawiadamia, że w dniu 5 listopada 2021 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II nr 16. pok. 114 odbędzie się: I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na zbycie nw. lokali mieszkalnych wraz z przysługującymi udziałami w nieruchomościach wspólnych (w tym w prawie własności gruntu):

  • ul. Łódzka 84A m. 112
  • ul. Parzęczewska 40 m. 77