Prezydent Miasta Zgierza zawiadamia, że w dniu 27 października 2021 r. o godz. 10:30 w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II nr 16, pok. 114 odbędzie się: I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na zbycie nw. lokali mieszkalnych wraz z przysługującymi udziałami w nieruchomościach wspólnych (w tym w prawie własności gruntu):

  • ul. Baczyńskiego 9 m. 49
  • ul. 3 Maja 81 m. 24
  • ul. Narutowicza 2B m. 21