Prezydent Miasta  Zgierza w dniu 22 września 2021 r. ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz.
Stanowisko pracy: Inspektor w Stanowisku ds. Egzekucji w Urzędzie Miasta Zgierza w pełnym wymiarze czasu  pracy.