Uzależnienie od alkoholuI. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Zgierzu ul. Parzęczewska 35

1. PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU I WSPÓŁUZALEŻNIENIA
(rejestracja: 42 714 42 00)
dni i godziny przyjęć:
poniedziałki 10:30 – 14:00   dr H. Kaźmierczak
                    10:00 – 14:00   mgr L. Mielczarek
                    10:00 – 14:00   mgr M. Beda
                    10:00 – 14:00  mgr A. Zagłoba
środa           13:00 – 18:00   dr B. Jabłońska
                    13:18 – 18:00  mgr A. Zagłoba
                    14:00 – 16:00  mgr M. Sadowska
piątki              9:00 – 13:00  mgr M. Sadowska
                    10:00 – 14:00  dr T. Serejko
                    10:30 – 14:00  dr H. Kaźmierczak
                      9:00 – 14:00  mgr A. Zgłoba
diagnoza uzależnienia
konsultacje psychiatryczne
terapia indywidualna
diagnoza psychologiczna
konsultacje psychologiczne i psychiatryczne dla rodzin osób uzaleznionych od alkoholu

2. DZIENNY ODDZIAŁ LECZENIA UZALEŻNIEŃ
3. ODDZIAŁ LECZENIA ZESPOŁÓW ABSTYNENCYJNYCH
4. ODDZIAŁ TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU

II. Stowarzyszenie Abstynenckie KLUB "STOP"
Zgierz, ul. 3 Maja 69A
poniedziałki, wtorki, piątki od 17:00 do 22:00
środy, czwartki od 15:00 do 22:00