Prezydent Miasta Zgierza zawiadamia, że w dniu 29 października 2021 roku o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II nr 16, sala 114 odbędzie się: I PRZETARG USTNY OGRANICZONY na sprzedaż prawa własności niżej opisanej działki gruntu:

  • ul. Błog. Królowej Jadwigi bez numeru