Prezydent Miasta Zgierza w dniu 14 września 2021 r. ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Zgierza, plac Jana  Pawła II  16, 95-100 Zgierz.

Stanowisko pracy:
od Inspektora do Starszego Inspektora w Wydziale Zamówień Publicznych w Urzędzie Miasta Zgierza w pełnym wymiarze czasu pracy