W dniu 14 września 2021 r. do Prezydenta Miasta Zgierza wpłynęło zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia.
Zgromadzenie odbędzie się w dniu 14 września 2021 r. w godz. od 18:00 do 19:00.

planowany czas zgromadzenia - 1 godz.
przewidywana liczba uczestników - około 13 osób.

Miejsce zgromadzenia: pl. Jana Kilińskiego, ćwiartka Rembielińskiego
Cel zgromadzenia: Obrona wolności mediów w Polsce. Głoszenie sprzeciwu wobec projektu ustawy.

Informacja o środkach służących zapewnieniu pokojowego przebiegu zgromadzenia:
Zgromadzenie nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym. Organizator nie przewiduje jakichkolwiek zagrożeń w związku ze zgromadzeniem.