Anonimowi Alkoholicy (AA) są wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się nawzajem doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój wspólny problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu.

Jedynym warunkiem uczestnictwa we wspólnocie jest chęć zaprzestania picia.

Nie ma w AA żadnych składek, ani opłat. Grupy AA są samowystarczalne, poprzez własne dobrowolne datki.

Wspólnota AA nie jest związana z żadną sektą, wyznaniem, działalnością polityczną, organizacją lub instytucją, nie angażuje się w żadne publiczne polemiki, nie popiera ani nie zwalcza żadnych poglądów.

Podstawowym celem AA jest trwać w trzeźwości i pomagać innym alkoholikom w jej osiągnięciu.

Poniedziałek

 • godz. 18:30 - "Marysieńka" - Zgierz ul. 3 Maja 69A (siedziba Stowarzyszenia Abstynenckiego KLUB "STOP")
 • godz. 19:00 - "Nowa Nadzieja" - Zgierz ul. Narutowicza 10 (siedziba Fundacji "ARKA")
Wtorek
 • godz. 18:00 - "Jolanta" - Zgierz ul. Parzęczewska 35 (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny – Oddział Odwykowy – blok F - parter)
Środa
 • godz. 18:00 - "Dar Radości" - Zgierz, ul. Cezaka 12 (siedziba Dziennego Domu Senior Wigor)
 • godz. 18:30 - "U Rafała" - Łagiewniki, ul. Okólna 185 (Sanktuarium św. Antoniego Padewskiego Łódź)
Czwartek
 • godz. 18:00 - "Wsparcia" - Zgierz, ul. Parzęczewska 35 (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny – Oddział Odwykowy – blok F - parter)
Piątek
 • godz. 18:00 - "U Marcina" - Zgierz, ul. Spacerowa 2 (Plebania Parafii Ewangelicko-Augsburskiej)
  uwaga! grupa nie spotyka się w lipcu i sierpniu
Sobota
 • godz. 17:00 – msza św. 17:45 - mityng "Bratnia Dusza" - Zgierz, ul. M. Skłodowskiej – Curie 8 (Plebania Parafii Matki Bożej Dobrej Rady)
Niedziela
 • godz. 11:00 - "Odwróceni" - Zgierz, ul. Wróbla 4 (Plebania Parafii Św. Katarzyny Aleksandryjskiej)